Dịch vụ phát triển Phần mềm Tài chính

Ngày nay trong xu thế toàn cầu hóa, việc ứng dụng công nghệ thông tin đang trở thành lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp. Công ty CP công nghệ tài chính NETFIN, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Fintech luôn thấu hiểu tầm quan trọng của việc tạo ra những sản phẩm, giải pháp phần mềm ưu việt được các đổi tác và khách hàng đánh giá cao. Tiêu biểu là App bán bảo hiểm online đầu tiền ở Việt Nam LIAN, App cho vay Finbay hợp tác với đối tác tại Mỹ Azura Holding, App quản lý bán hàng cho công ty nước sạch Aquaone...

Quy trình phát triển

Khách hàng liên hệ NETFIN

Đánh giá quy trình, sản phẩm

Đề xuất thiết kế

Triển khai và vận hành

Đánh giá kết quả

Dịch vụ Tra cứu, phân tích và đánh giá dữ liệu tín dụng

Công nghệ độc quyền, chỉ cần nhập số điện thoại để xác định điểm tín dụng trên mạng xã hội

  • Cung cấp thông tin theo yêu cầu của các tổ chức tín dụng thông qua số CMT, điện thoại
  • Xây dựng bộ chỉ số tín dụng bao gồm: CIC - chỉ số tín dụng, CMT/hộ khẩu, Mức lương, Mã số thuế cá nhân, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Mạng xã hội, Các mối quan hệ gia đình/xã hội, khả năng chi trả viễn thông/điện nước,..
  • Tổng hợp và đánh giá tất cả các yếu tố và sử dụng AI để tính điểm tín nhiệm theo thang điểm từ 100 - 1000

Trải nghiệm ngay các dịch vụ của NETFIN

Dịch vụ tích hợp giải pháp công nghệ
 vào hệ thống phần mềm đã có

Đối với doanh nghiệp có nhu cầu nâng cấp, tích hợp thêm giải pháp công nghệ vào hệ thống phần mềm sẵn có, Công ty CP Công Nghệ tài chính NETFIN luôn đảm bảo thiết kế những giải pháp đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và dễ dàng tích hợp. Tiêu biểu, công ty chúng tối đã tích hợp thành công giải pháp VideoKYC vào app Internet Banking của Ngân hàng Quốc dân - NCB

Quy trình tích hợp giải pháp

Khách hàng liên hệ NETFIN

Đánh giá hiện trạng, quy trình

Đề xuất giải pháp, phương án

Triển khai và vận hành

Đánh giá kết quả

Các đối tác chính của [VideoKYC]